Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Ventetid: Den gennemsnitlige ventetid må ikke overstige 5 minutter og højst 5 % af apotekets kunder må vente mere end 10 minutter.

 

 

Leveringsgrad: Leveringsgraden for receptordinerede lægemidler samt apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler skal som minimum være 97 % i forhold til det totale antal af ordinationer.

 

Fejludleveringer: Der må inden for de seneste 12 måneder højst kunne konstateres 0,02 % fejl i forhold til det totale antal af ordinationer.

 

Fejl på doseringskort: Der må inden for de seneste 12 måneder højst kunne konstateres 1 fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort.

 

Betjening af borgere med særligt behov: Tilgængeligheden for kørestolsbrugere, gangbesværede og personer med barnevogn lettes ved elektroniske døre i indgangspartiet på Sct. Hans. I Vollsmose er dørene til apoteket altid åbne, så alle kunder har let adgang til apoteket. På Sct. Hans har alle skranker dankortterminaler, der vippes og således betjenes af kørestolsbrugere. Begge afdelinger tilbyder forsendelse af medicin til to håndkøbsudsalg og et medicinudleveringssted samt levering til privat personer og plejehjem i lokalområdet. Begge afdelinger har telefonbetjening i hele åbningstiden.  

 

Faglig rådgivning     

- Alle kunder skal inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket, og alle kunder skal have tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning.

-  Der rådgives som udgangspunkt ud fra Apotekerforeningens
”Sektorkrav til skrankerådgivning”.

-  Kunder der får sendt medicin oplyses om hvor, og hvordan yderligere rådgivning omkring medicinen kan opnås.

-  Kunder der modtager dosispakket medicin tilbydes en kopi af indlægssedlen til de lægemidler der dosispakkes.

Dine oplysninger